Šperos.lt > Etninė kultūra > Etninės kultūros referatai
Etninės kultūros referatai

(336 darbai)

Lietuvių liaudies dainos (22)Tautosaka. Pirmosios žinios apie Lietuvių liaudies dainas. Dainų įvairovė jų bruožai ir skirstymas. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (23)Įvadas. Lietuvių liaudies muzika. Lietuvių liaudies dainų skirstymas. Vaikų dainos. Vestuvinės dainos. Raudos. Darbo dainos. Giesmės. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (24)Įvadas Lietuvių liaudies dainų svarba ir rūšys. Kas yra lietuvių liaudies dainos. Dainuojamoji tautosaka. Liaudies lyrika. Dainų karalienės. Darbo dainos. Kasmetinių papročių dainos. Piršlybų ir vestuvių dainos. Karo dainos. Priespaudos ir pasipriešinimo dainos. Raudos. Giesmės. Vaikų dainos. Meilės ir jaunimo dainos. Našlaičių dainos. Šeimos dainos. Pabaiga. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (25)Įvadas. Lietuvių liaudies dainų užrašymai ir išleisti rinkiniai. Lietuvių liaudies dainų klasifikacija. Darbo dainos. Kalendorinių švenčių ir apeigų dainos. Šeimyninės dainos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (26)Lietuvių liaudies dainos. Truputis istorijos. Apie dainų melodijas. Dzūkų dainos. Šiaurės rytų aukštaičių dainos. Žemaičių dainos. Prūsų lietuvių dainos. Apie ką lietuviai dainavo? Lopšinės. Vaikų kūryba. Jaunimo dainos. Rateliai ir šokiai. Dainos apie gamtą. Kalendorinės dainos. Vestuvinės dainos. Vaišių dainos. Karinės - istorinės dainos. Raudos. Giesmės. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (29)Įvadas. Apeiginės dainos. Kalendorinių apeigų dainos. Darbo dainos. Vestuvinės dainos. Krikštynų dainos. Vaišių dainos. Neapeiginės dainos. Vaikų dainos. Jaunimo ir meilės dainos. Karinės - istorinės dainos. Šeimos dainos. Baladės. Šokių, ratelių, žaidimų dainos. Talalinės. Humoristinės dainos. Naujoviškos liaudies lyrikos dainos. Romansas. Dainos apie gamtą. Literatūrinės dainos. Didaktinės dainos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (3)Tautosaka. Lietuvių liaudies dainos. Lyrizmas. Darbo dainos. Mitologinės dainos. Apeiginės dainos. Vestuvių dainos. Neapeiginės dainos. Istorinės-karinės dainos. Revoliucinės dainos. Jumoristinės dainos. Raudos ir Sutartinės. Dzūkų raudos. Aukštaičių sutartinės. Dainos raida. Melodija. Giesmių įtaka dainoms. Senoviškos, naujoviškos dainos; ritmas, rimas. Poetinės dainų priemonės. Palyginimai, apozicijos, epitetai. Dainų rinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (30)Kaip išliko liaudies dainos? Apie ką dainavo lietuviai? Lietuvos kraštų dainos- Dzūkų, Suvalkiečių, Aukštaičių, Žemaičių ir Mažosios (Prūsų) Lietuvos. Lietuvių liaudies dainos. Kodėl jų reikia? Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (31)Įvadas. Vaikų dainos. Lopšinės. Žaidiminės dainos. Gyvūnijos apdainavimas. Formulinės dainos. Erzinimai. Vestuvių dainos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (33)Įvadas. Darbo dainos. Vestuvinės dainos. Karinės dainos. Raudos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (35)Tautosaka - savitas žodžio menas. Liaudies dainos. Darbo dainos. Vestuvių dainos. Karo dainos. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (4)Lietuvių liaudies dainų švelnumas. Lyrizmas. Dainų žanrai. Žanrinė dainų klasifikacija. Vestuvinės dainos. Piemenų dainos. Darbo dainos. Vaikų dainos. Kalendorinės dainos ir apeigos. Raudos. Giesmės. Jų įtaka dainoms. Senoviškos ir naujoviškos dainos, rimas ir ritmas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (5)Lietuvių liaudies dainų švelnumas. Vestuvinės dainos. Giesmės, jų įtaka dainoms. Senoviškos ir naujoviškos dainos; rimas ir ritmas. Vaikų dainos. Raudos. Poetinės dainų priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (6)Įvadas. Apeiginės dainos. Kalendorinių apeigų dainos. Šeimos dainos. Vestuvinės dainos. Krikštynų dainos. Giesmės. Neapeiginės dainos. Darbo dainos. Karinės – istorinės dainos. Jaunimo ir meilės dainos. Vaikų dainos. Mitologinės dainos. Dainos apie gamtą. Poetinės dainų priemonės. Lietuvių liaudies dainų švelnumas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (7)Tautosaka kaip liaudies kūryba. Lietuvių liaudies dainų tyrinėjimas. Lietuvių liaudies dainos. Kalendorinių apeigų dainos. Vestuvinės dainos. Giesmės. Vaikų dainos. Raudos. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (8)Įvadas. Lietuvių liaudies dainų skirstymas. Darbo ir kalendorinių apeigų dainos. Darbo dainos. Šienapjūtės dainos. Rugiapjūtės dainos. Asmens ir šeimos dainos. Piršlybų ir vestuvių dainos. Raudos. Krikštynų dainos. Visuomenės gyvenimo dainos. Karinės-istorinės dainos. Vaišių dainos. Dainų poetika. Liaudies dainos šiandien. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (9)Įvadas. Lietuvių liaudies dainų švelnumas. Giesmės; jų įtaka dainoms. Senoviškos ir naujoviškos dainos; rimas ir ritmas. Poetinės dainų priemonės. Lietuvių liaudies dainų suskirstymas į temines grupes. Darbo dainos. Kalendorinės dainos. Vestuvinės dainos. Raudos. Sutartinės. Vaikų dainos. Buitinė lyrika. Jaunimo dainos. Šeimos dainos. Lopšinės. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainų archyvavimas, rinkimasĮvadas. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto lietuvių tautosakos rankraštynas. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Dainyno skyrius lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Sakytinės tautosakos skyrius lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Tautosakos archyvo skyrius. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainų etnografijaLietuvių liaudies dainos (Darbo, kalendorinės, šeimos apeigų, vestuvinės, vaikų dainos ir kt.). Darbo dainos. Mitologinės dainos. Kalendorinės dainos. Šeimos apeigų dainos. Šeimos gyvenimo dainos. Vaikų dainos. Dainos apie gyvūniją ir augmeniją. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainų skyriaiPratarmė. Karo dainų aprašymas. Karinė daina. Darbo dainų aprašymas. Rugiapjūtės daina. Piršlybų danų aprašymas. Piršlybų daina. Mergvakario ir jaunojo sutikimo dainų aprašymas. Mergvakario daina. Skaityti daugiau
......