Šperos.lt > Etninė kultūra > Etninės kultūros referatai
Etninės kultūros referatai

(336 darbai)

Christmas celebrations and traditions around the worldChristmas in Africa. Christmas in Alaska. Christmas in Argentina. Christmas in Australia. Christmas in Austria. Christmas in Bangladesh. Christmas in Belgium. Christmas in Bethlehem. Christmas in Brazil. Christmas in Bulgaria. Christmas in Canada. Christmas in Chile. Christmas in China. Christmas in Czech Republic. Christmas in Denmark. Christmas in Egypt. Christmas in England. Christmas in Ethiopia. Christmas in Finland. Christmas in France. Christmas in Germany. Christmas in Greece. Christmas in Greenland. Christmas in Guatemala. Christmas in Holland. Christmas in Hungary. Christmas in India. Christmas in Iran. Christmas in Iraq. Christmas in Ireland. Christmas in Italy. Christmas in Japan. Christmas in Latin America. Christmas in the Lebanon. Christmas in Malta. Christmas in Mexico. Christmas in Micronesia. Christmas in Netherlands. Christmas in New Guinea. Christmas in New Zealand. Christmas in Nicaragua. Christmas in Norway. Christmas in Peru. Christmas in Philippines. Christmas in Poland. Christmas in Romania. Christmas in Russia. Christmas in Scandinavia. Christmas in Scotland. Christmas in Sicily. Christmas in Slovakia. Christmas in Spain. Christmas in Swaziland. Christmas in Sweden. Christmas in Switzerland. Christmas in Syria. Christmas in Ukraine. Christmas in Venezuela. Christmas in Vietnam. Christmas in Wales. Christmas in Yugoslavia. Skaityti daugiau
DainosLietuvių liaudies dainų švelnumas. Vestuvinės dainos. Giesmės. Giesmių įtaka dainoms. Senoviškos ir naujoviškos dainos. Rimas ir Ritmas. Vaikų dainos. Raudos. Poetinės dainų priemonės. Skaityti daugiau
Dainų įvairovė ir jų skirstymasĮvadas. Vestuvinės dainos. Sutartinės. Vaikų dainos. Lopšinės. Piemenėlių dainos. Žaidinimai. Gyvūnijos apdainavimas. Mitologinės dainos. Našlaičių dainos. Darbo dainos. Baladės. Talalinės. Šeimos dainos. Kalendorinės dainos. Karinės-istorinės dainos. Raudos. Išvados. Skaityti daugiau
Dainuojamoji liaudies kūryba šiaurės LietuvojeTautosakos rūšys. Dėmesys lietuvių liaudies dainoms. Dainų skirstymas. Talentinga šiaurės Lietuvos krašto liaudies dainų pateikėja Ona Bluzmienė – Vaškaitė. Senosios linų darbų dainos. Karinės – istorinės dainos. Vestuvinės dainos. Kūriniai, skambėję jaunimo vakarėliuose. Kita dainuojamoji poezija. Išvados. Skaityti daugiau
Dainuojamoji tautosaka (2)Viskas prasidėjo štai taip... Etnografinės sritys ir joms būdingi bruožai. Aukštaičiai. Dzūkai. Suvalkiečiai. Žemaičiai. Darbo dainos. Šienapjūtės dainos. Rugiapjūtės dainos. Kasmetinių papročių dainos. Joninės. Piršlybų ir vestuvių dainos. Raudos. Raudojimo papročiai, raudos ir raudotojos. Laidotuvių raudų turinys. Meninis raudų pasaulis. Karo dainos. Senųjų karo dainų raida, idėjinės ir meninės ypatybės. Naujoviškos karo dainos. Skaityti daugiau
Dainuojamoji tautosaka (3)Dainuojamoji tautosaka. Apeiginės dainos. Darbo dainos. Kalendorinių apeigų dainos. Šeimos dainos. Raudos. Neapeiginės dainos. Karinės ir istorinės dainos. Jaunimo ir meilės dainos. Šokių, ratelių, žaidimų dainos. Vaišių dainos. Išvados. Skaityti daugiau
Dainuojamoji tautosaka (4)Dainuojamoji tautosaka. Liaudies lyrika (poezija). Daina. Skaityti daugiau
Dainuojamoji tautosaka (5)Įvadas. Darbo dainos. Kalendorinių apeigų dainos. Šeimos dainos. Raudos. Išvados. Skaityti daugiau
Dainuojamoji tautosaka (6)Įvadas. Dainuojamoji tautosaka. Dainų skirstymas. Dainų karalienės. Darbo dainos. Bendros pastabos. Šienapjūtės dainos. Rugiapjūtės dainos. Darbo dainų pavyzdys. Kasmetinių papročių dainos. Kasmetinių papročių dainų savitumas. Advento ir Kalėdų dainos. Joninių dainos. Piršlybų ir vestuvių dainos. Dainų žanrai. Piršlybų ir vestuvių dainų leitmotyvai. Meno aukštumos. Karo dainos. Lietuvis ir karas. Kovos su kryžiuočiais. Senųjų karo dainų raida. Naujoviškos karo dainos. Priespaudos ir pasipriešinimo dainos. Dainos iš carinės Rusijos priespaudos. Pokario pasipriešinimo dainos. Tremties dainos. Raudos. Raudojimo papročiai, raudos ir raudotos. Laidotuvių raudų turinys. Meninis raudų pasaulis. Raudų pavyzdžiai. Giesmės. Krikščionybė ir giesmių plitimas. Religinė poezija ir tautosaka. Išvados. Skaityti daugiau
Dangaus dievybės (2)Įvadas. Deivė saulė. Saulė ir šventės. Saulės dukrelės. Dievas mėnulis. Mėnulio vaizdų aiškinimas. Kitos dangaus dievybės. Mitinis kalvis. Meteorai. Išvados. Skaityti daugiau
Dangaus šviesuliai lietuvių tautosakoje ir dailėjeDangaus šviesuliai dailės kūriniuose. Saulės simboliai. Šviesos simbolis. Saulė bei jos simboliai lietuviu dailėje. Mediniai meno paminklai. Papuošalai. Lietuviu liaudies architektūra. Saulės kultas senovės mene. Mitologinė tautosaka. Mėnulio simbolika. Dangaus kūnų vaizdavimas profesionaliojoje dailėje. Apibendrinimas. Priedai. Skaityti daugiau
Darbas ir šventėsĮžanga. Pavasarinių darbų šventės. Vasarinių darbų šventės. Rudeninių darbų šventės. Žieminių darbų šventės. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo dainosDarbo dainos. Darbo dainų pavyzdžiai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo dainos (2)Įvadas. Tautosakos klasifikavimas. Nagrinėjimas pagal rūšis ir žanrus. Darbo dainos. Malimo dainos. Verpimo dainos. Ganymo dainos. Artojų ir audėjų dainos. Šienapjūtės dainos. Rugiapjūtės dainos. Gamtos ir žmogaus gyvenimo sugretinimai. Išvados. Skaityti daugiau
Darbo dainos (3)Įvadas. Darbo dainų kilmė. Darbo dainų skirstymas. Arimo dainos. Šienapjūtės dainos. Rugiapjūtės dainos. Išvados. Skaityti daugiau
Diskriminacija kaip folkloro žanrasĮvadas. Asmeninis pasakojimas kaip folkloro žanras. Tyrimo eiga. Tyrimo duomenys. Istorijos apie diskriminaciją kaip folkloro pasakojimai. Kontekstas. Istorija. Struktūra. Funkcija. Atlikimo kokybė.Reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Duona (2)Įvadas. Literatūros apžvalga. Duona lietuvių buityje ir papročiuose. Duona grožinėje literatūroje. Duonos istorija. Duonos rūšys. Medikai apie duoną. Santrauka. Skaityti daugiau
Duona šeimyninėse apeigoseEtnokultūros dalyko referatas. Įvadas. Duona vestuvėse. Duona vardynose. Duona šermenyse. Išvados. Skaityti daugiau
Dzūkų moterų tautiniai drabužiaiĮvadas. Marškiniai. Liemenės. Sijonai. Juostos. Prijuostės. Galvos apdangalai, skaros, drobulės. Audiniai ir jų raštai. Išvados. Skaityti daugiau
Dzūkų tautiniai drabužiaiĮvadas. Marškiniai. Sijonai. Liemenės. Prijuostės. Juostos. Sermėgos. Kailiniai. Švarkeliai. Galvos Danga. Kaklo Papuošalai. Pirštinės ir kojinės. Riešinės. Apavas. Skariniai. Skaityti daugiau
...