Šperos.lt > Etninė kultūra
Etninė kultūra

(511 darbai)

Mitinės lietuvių sakmių būtybėsĮvadas. Mitinės lietuvių sakmių būtybės. Laimė. Giltinė. Kaukas. Aitvaras. Babaušis. Maumas. Numirėliai. Velniai. Vaiduokliai. Gamtos dvasios: laumės, undinės, vėjai. Namų dvasios: aitvarai, kaukai, pusčiai, ugnys. Nepaprastieji žmonės: raganos, burtininkai, vilktakiai. Nepaprastieji gyvūnai: žalčiai, gyvatės, rupūžės, vilkai, meškos. Išvados. Skaityti daugiau
Mitinės lietuvių sakmių būtybės (2)Įvadas. Laimė. Giltinė. Kaukas. Aitvaras. Maumas. Babaušis. Laumės. Ragana. Saulė. Skaityti daugiau
Mitinis gyvūnų ir augalų pasaulisĮvadas. Medžio funkcijos. Paukščiai senovės tikėjimuose. Paukščiai – visatos kūrėjai iš chaoso. Paukščių pavidalo dievai. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Mitologija regioniniu aspektu. Mitinis augalų bei gyvūnų pasaulisĮvadas. Rytų baltų mitologija. Vidurio baltų mitologija. Vakarų baltų mitologija. Mitinis augalų pasaulis. Mitinis gyvūnų pasaulis. Išvados. Priedai. Kryžiažodis. Skaityti daugiau
Mitologinės būtybės lietuvių tautosakojePratarmė. Įžanga. Žaltys. Pasakos ir kūriniai apie žalčius. Velnias ir Perkūnas. Velnias ir Perkūnas tautosakos kūriniuose. Išvados. Laumės ir raganos. Pasakos apie raganas ir laumes. Kitos būtybės minimos pasakose ir kituose kūriniuose. Skaityti daugiau
Mitologinis (Kazio Borutos), biblinis (Juliaus Kaupo), ekranizuotas, pasakų ir liaudies įsivaizduojamas velniasŽodžio velnias reikšmė. "Dabartinis lietuvių kalbos žodynas". "Lietuviškoji tarybinė enciklopedija". Liaudies pasakų velnias. Mitologinis Kazio Borutos romano "Baltaragio malūnas" velnias. Velnias miuzikle "Velnio nuotaka". Biblinis Juliaus Kaupo velnias. Velnias liaudies žodinėje kūryboje. Išvados. Skaityti daugiau
Moteriškosios mitinės būtybėsĮvadas. Dėstymas. Įžanga. Gerosios ir blogosios moteriškosios mitinės būtybės. Deivės pragimdytojos Lada ir Lela. Laumės. Gimimo ir mirties deivės. Bičių deivė Austėja. Vandenų deivės. Žemės deivės. Ugnies deivės. Saulė ir jos dukrelės. Pabaiga. Skaityti daugiau
Našlaičių dainosĮvadas. Našlaičių dainos. Pavyzdžiai ir analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Nėštumas kaip ritualasĮvadas. Darbo uždavinys: išanalizuoti nėščiųjų ritualinės elgsenos modelį. Nėštumas – perėjimo ritualas. Ritualinė elgsena tarp šiuolaikinių nėščiųjų. Preliminalinė stadija. Liminalinė stadija. Nėščiosios mityba. Nėščiosios drabužiai. Nėščiosios seksualumas. Nėščiosios sąlytis su aplinka. Nėščiosios edukacija. Pasakojimai apie gimdymą nėščiajai. Savo patirties perdavimas po gimdymo. Kūdikio laukimas ir sutikimas. Postliminalinė stadija. Išvados. Skaityti daugiau
Norbertas Vėlius: lietuvių tautosakos tyrėjasNorbertas Vėlius. Norberto Vėliaus biografija. N. Vėliaus mokslinė veikla: lietuvių tautosakos tyrinėjimai. Prisiminimai apie N. Vėlių iš Kazio Grigo, Vaciaus Milio, Romualdo Ozolo ir Veronikos Povilionienės. Skaityti daugiau
Originali kūryba. Lietuvių liaudies muzikaĮvadinis žodis. Dekupažas. Siuvinėjimas. Nėrimas. Simegrafija. Floristika. Lietuvių liaudies muzika. Lietuvių liaudies dainų žanrai. Sutartinės. Raudos. Vestuvių dainos. Karinės - istorinės dainos. Kalendorinių apeigų dainos. Darbo dainos. Baladės. Giesmės. Žaidimai ir šokiai. Lietuvių liaudies instrumentinė muzika ir šokiai. Pabaiga. Darbas iliustruotas paveiksliukais. Skaityti daugiau
Ornamentas liaudies meneOrnamentas liaudies mene. Ornamento sąvoka. Ornamento kilmė. Ornamento rūšys. Ornamento spalvų derinimo principai. Ornamento komponavimas. Skaityti daugiau
Ornamentas lietuvių liaudies balduoseBaldai. Interjero polichrominė kompozicija. Baldų polichrominis ornamentas. Kontūrinis raižymas. Reljefinis modeliavimas. Polichroninė tapyba. Ornamentavimo technika. Vienspalvio paviršiaus (fono) skrynios. Skaityti daugiau
PadavimaiLietuvių liaudies padavimų rinkimas, skelbimas ir tyrinėjimas. Padavimai apie gamtos objektus. Milžinai ir jų veiklos pėdsakai. Ypatingi akmenys. Keliaujantys ežerai. Nugrimzdę miestai, dvarai bažnyčios. Nuskendę varpai. Padavimai ir dabartis. Skaityti daugiau
Padavimai ir legendos apie ŠiauliusĮžanga. Šiaulių vardas. Salduvės kalnas. Bubių piliakalnis. Aleksandrija. Luponių kalnas. Iš dangaus nukritęs ežeras (Kairių ežeras). "Kvartukas" arba Rekyvos ežeras. Padavimas apie miegantį jautį milžiną. Šiaulių dvyliai (žmonių padavimas). Talšos ežeras. Skaityti daugiau
Padėkos dienaKas tai per šventė. Padėkos dienos užuomazgos. Piligrimai. Pirmoji šventė. Tikslios datos paskelbimas. Padėkos dienos simboliai. Padėkos diena šiais laikais. Skaityti daugiau
PagonybėPagonių tikėjimas. Ugnies kūrenimo apeigos. Ugnies šventės. Ugnies sudievinimas. Ugnies garbinimo vieta – alkai. Gamtos kulto formavimasis. Totemizmo atspindžiai baltų pasaulėžiūroje. Dvasinė kultūra, tikėjimas ir pasaulėžiūra. Baltijos kraštų gyventojai ir krikščionybė. Išvados. Skaityti daugiau
PagonybėĮvadas. Pagonybė. Pagonybės problemos Lietuvoje. Pagonybės pavojus krikščionybei. Išvados. Skaityti daugiau
Pagonybė LietuvojeLietuvių mitologijos ir religijos istorija. Aukščiausiasis dievas. Dievų trejybė: Perkūnas, Patrimpas ir Pikuolis. Žemės dievai ir dvasios. Dievas Puškaitis. Deivė Pergubrė. Deivė Kaupolė (Kupolė) ir jos dukra Rasa. Deivė Vaisgamta. Baubai, maumai. Deivė Žemyna ir Žemėpatis (Žemininkas). Deivė Gabija. Miško ir vėjo deivės. Vandenų dievai. Gimimo ir mirties deivės. Žemesnieji dievai. Medžiai. Skaityti daugiau
Pagoniškieji dievai, deivės, dvasininkaiĮvadas. Pagoniškieji dievai ir deivės. Dievybės samprata. dievų ir deivių apžvalga. Laima. Žemyna. Perkūnas. Pagoniškųjų ritualų vykdytojai ir dvasininkai. Gamtos kultai: saulės kultas, ugnies kultas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
......