Šperos.lt > Etninė kultūra
Etninė kultūra

(511 darbai)

Lietuvių liaudies choreografijaĮvadas. Lietuvių choreografijos kelias į sceną. Pakilimas. Seniausių tradicinių šokių funkcijų – apeiginę. Lietuvos Dainų šventė. Lietuvių liaudies choreografijos ištakas. Choreografijos rinkimo ir tyrinėjimo apžvalga. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainosLietuvių liaudies dainų žanrai. Lietuvių liaudies dainų švelnumas. Vestuvinės dainos. Giesmės; jų įtaka dainoms. Senoviškos ir naujoviškos dainos; rimas ir ritmas. Vaikų dainos. Raudos. Poetinės liaudies dainų priemonės. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (10)Nacionaliniai lietuvio bruožai. Kaip atsirado lietuvių liaudies dainos. Dainų, pateiktų referate, aprašymas. "Ir atjojo bernužėlis". "Tu ąžuole, tu žaliasai". Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (11)Darbo dainos. Vestuvinės dainos. Giesmės; jų įtaka dainoms. Senoviškos ir naujoviškos dainos, rimas ir ritmas. Vaikų dainos. Raudos. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (12)Lietuvių liaudies dainų švelnumas. Darbo dainos. Vestuvinės dainos. Giesmės ir jų įtakos dainoms. Senoviškos ir naujoviškos dainos; rimas, ritmas. Vaikų dainos. Raudos. Sutartinės. Poetinės dainų priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (13)Įvadas. Daina senojoje raštijoje (iki 18 amžiaus pabaigos). Dainų rinkimas ir skelbimas (18-19 amžiai). Liaudies daina šiais laikais. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (14)Vestuvių dainos. Karinės-istorinės dainos. Vaikų dainos. Meninės priemonės. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (15)Darbo dainos. Arimo dainos. Šienapjūtės dainos. Linų darbų dainos. Malimo dainos. Verpimo dainos. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (16)Įvadas. Lietuvių liaudies dainų skirstymas. Darbo dainos. Vestuvinės dainos. Kalendorinių apeigų dainos. Vaikų dainos. Raudos. Poetinės dainų priemonės. Liaudies dainų rinkimas ir užrašymas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (17)Įvadas. Lietuva – dainų šalis. Senoviškos ir naujoviškos dainos; rimas ir ritmas. Giesmės; jų įtaka dainoms. Lietuvių liaudies dainų švelnumas. Poetinės dainų priemonės. Sutartinės. Vestuvinės dainos. Vaikų dainos. Raudos. Darbo dainos. Lopšinės. Dainos apie gamtą. Jaunimo ir meilės dainos. Kalendorinės dainos. Istorinės ir kovos už laisvę dainos. Lietuvos kraštų dainos. Dzūkų dainos. Suvalkiečių dainos. Aukštaičių dainos. Žemaičių dainos. Mažosios Lietuvos (Prūsų lietuvių) dainos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (18)Lietuvių liaudies dainos. Darbo dainos. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (19)Pratarme. Lietuvių liaudies dainų įvairovė. Dzūkų dainos. Aukštaičių dainos. Žemaičių dainos. Suvalkiečių dainos. Liaudies dainos. Vaikų dainos ir žaidimai. Piemenukų dainos. Kalendorinių apeigų dainos. Darbo dainos. Liaudies kovų ir socialinio protesto dainos. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (2)Lietuvių liaudies dainų švelnumas. Vestuvinės dainos. Darbo dainos. Giesmės. Jų įtaka dainoms. Senoviškos ir naujoviškos dainos. Rimas ir ritmas. Vaikų dainos. Raudos. Poetinės dainų priemonės. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (20)Įvadas. Tautosaka. Lietuvių liaudies dainos. Lyrizmas lietuvių liaudies dainose. Lietuvių liaudies dainų skirstymas. Darbo dainos. Mitologinės dainos. Apeiginės dainos. Vestuvių dainos. Neapeiginės dainos. Istorinės-karinės dainos. Revoliucinės dainos. Jumoristinės dainos. Raudos ir Sutartinės. Dzūkų raudos. Aukštaičių sutartinės. Dainos raida. Melodija. Giesmių įtaka dainoms. Senoviškos, naujoviškos dainos; ritmas, rimas. Poetinės dainų priemonės. Palyginimai, apozicijos, epitetai. Dainų rinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (21)Įvadas. Lietuvių liaudies dainų įvairovė ir jų skirstymas. Darbo dainos. Švenčių dainos. Našlaičių dainos. Vestuvių dainos. Sutartinės. Baladės. Raudos. Giesmės. Jaunimo dainos. Karo dainos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (22)Tautosaka. Pirmosios žinios apie Lietuvių liaudies dainas. Dainų įvairovė jų bruožai ir skirstymas. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (23)Įvadas. Lietuvių liaudies muzika. Lietuvių liaudies dainų skirstymas. Vaikų dainos. Vestuvinės dainos. Raudos. Darbo dainos. Giesmės. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (24)Įvadas Lietuvių liaudies dainų svarba ir rūšys. Kas yra lietuvių liaudies dainos. Dainuojamoji tautosaka. Liaudies lyrika. Dainų karalienės. Darbo dainos. Kasmetinių papročių dainos. Piršlybų ir vestuvių dainos. Karo dainos. Priespaudos ir pasipriešinimo dainos. Raudos. Giesmės. Vaikų dainos. Meilės ir jaunimo dainos. Našlaičių dainos. Šeimos dainos. Pabaiga. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (25)Įvadas. Lietuvių liaudies dainų užrašymai ir išleisti rinkiniai. Lietuvių liaudies dainų klasifikacija. Darbo dainos. Kalendorinių švenčių ir apeigų dainos. Šeimyninės dainos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvių liaudies dainos (26)Lietuvių liaudies dainos. Truputis istorijos. Apie dainų melodijas. Dzūkų dainos. Šiaurės rytų aukštaičių dainos. Žemaičių dainos. Prūsų lietuvių dainos. Apie ką lietuviai dainavo? Lopšinės. Vaikų kūryba. Jaunimo dainos. Rateliai ir šokiai. Dainos apie gamtą. Kalendorinės dainos. Vestuvinės dainos. Vaišių dainos. Karinės - istorinės dainos. Raudos. Giesmės. Skaityti daugiau
......