Šperos.lt > Bibliotekininkystė > Bibliotekininkystės referatai
Bibliotekininkystės referatai

(57 darbai)

Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka (2)Įvadas. Darbo tikslas buvo apsilankyti bibliotekoje ir joje susipažinti su sukauptu fondu, jo komplektavimu, apskaita, sauga bei kompiuterinės technikos naudojimu fondų komplektavime ir tvarkyme. Bibliotekos fondas. Bibliotekos fondo komplektavimas. Kompiuterinės technikos naudojimas komplektavime. Apskaita. Sauga. Išvados. Skaityti daugiau
Knygos istorijaKnyga. Keturi svarbiausi knygos istorijos periodai. Skaitymas. Masinės komunikacijos priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Knygos kultūros kūrėjas bibliofilasĮvadas. Bibliofilo sąvoka ir jos apibrėžimai. Bibliofilo veiklos tikslas ir uždaviniai. Asmeninė ir bibliofilinė biblioteka. Bibliofilinės veiklos raiška. Visuomenės ir bibliofilijos sąjūdžio santykiai. Išvados. Skaityti daugiau
Knygos struktūra ir sudėtiniai elementaiĮvadas. Knyga "Viešoji biblioteka". Knygos formatas ir apimtis. Knygos įrišimas. Antraštinis lapas ir jo elementai. Tekstas. Paraštės. Atsklandos, užsklandos, inicialai, jų apipavidalinimo ypatumai. Knygos norma ir signatūra. Šriftas: dydis ir piešinys. Knygos iliustracijos: jų pobūdis, išdėstymas ir atlikimo technika. Knygos dailininkas, dizaineris. Knygos metrika ir jos duomenys. Išvados. Skaityti daugiau
Knygos struktūra ir sudėtiniai elementai (2)Įvadas. Referato tikslas – išsiaiškinti, kas sudaro knygos struktūrą bei iš ko susideda sudėtiniai knygos elementai. Knygos struktūra. Išoriniai knygos elementai. Vidiniai knygos elementai. Išvados. Skaityti daugiau
Knygotyros terminologija (2)Įvadas. Autorinis lankas. Informacinis leidinys. Leidinys. Privalomasis egzempliorius. Šriftas. Vinjetė. Egzempliorius. Autorius. Kalendorius. Knyga. Tiražas. Paginacija. Katalogas. Tekstas. Vadovėlis. Leidėjas. Bibliografinis leidinys. Išvados. Skaityti daugiau
Knygų leidybaProcesai kurie vyksta išleidžiant knygą. Knygos planavimas. Autorinė sutartis. Knygos projektas. Autoriaus rankraštis. Teksto rinkimas. Vaizdinės medžiagos parengimas. Redagavimas. Korektūra. Maketavimas. ISBN, UDK. Galutinis knygos maketas. Perdavimas spaudai Leidinio rengimo schema. Skaityti daugiau
Knygų prekybaKnygų prekyba. Knygų tematika. Žemės ir namų ūkio leidiniai. Sveikatos apsaugos leidiniai. Politikos leidiniai. Valstybės ir teisės leidiniai. Kalbos mokslo leidiniai. Tautosakos leidiniai. Grožinės literatūros leidiniai. Moralės tematikos leidiniai. Religinės tematikos leidiniai. Universalaus turinio leidiniai. Išvados. Skaityti daugiau
Kretingos viešoji M. Valančiaus bibliotekaĮvadas. Įkūrimas. Biblioteka šiandien. Bibliotekos sandara. Lietuvos – Prancūzijos asociacija. Išvados. Skaityti daugiau
Leidybos raida Lietuvoje ir pirmieji lietuviški leidiniaiLeidybos raida. Knygų leidybos pradžia Lietuvoje. Pirmoji lietuviška knyga. Aušra (laikraštis). Varpas (laikraštis). Pažanga Lietuvos leidyboje. Skaityti daugiau
Leidinių tipologijaĮvadas. Leidinių tipologija. Leidinys "Leiskit į tėvynę". Leidinys "Kalbos kultūra visiems". Leidinys "Dabartinės lietuvių kalbos žodynas". Leidinys "Kur stoti". Leidinys "Vazoninės gėlės". Elektroninių leidinių rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Lektologija (2)Įvadas. Lektologija – bibliotekininkystės mokslo disciplina. Lektologijos objektas, struktūra, ryšiai su kitais mokslais. Skaitymas kaip komunikacija. Teksto, autoriaus ir skaitytojo vaidmenys procesiniame ir semiotiniame komunikacijos modeliuose. Išvados. Skaityti daugiau
LIBIS posistemės ir bibliografijaPratarmė. LIBIS posistemės bendrojoje struktūroje. LIBIS elektroninių išteklių posistemio apibūdinimas ir kūrimo etapai. LIBIS katalogavimo ir komplektavimo posistemis. LIBIS analizinės bibliografijos posistemis. Suvestinis katalogas. Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos elektroninis katalogas. Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas. Martyno Mažvydo bibliotekos projektas. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Lietuviškieji biobibliografiniai žodynai: XX amžiaus pabaiga - XXI amžiaus pradžiaĮvadas. Darbo tikslas. Išsiaiškinti aptariamuoju laikotarpiu išleistus lietuviškuosius biobibliografinius žodynus bei atskleisti jų būdingiausius bruožus. Biobibliografija. XX amžiaus pabaigos Lietuviškieji biobibliografiniai žodynai. V. Biržiška "Aleksandrynas". Lietuvių rašytojai. S. Keblienė Tarybinių tautų rašytojai lietuvių kalba 1940–1970. P. Grybauskienė "TSRS tautų literatūra lietuvių kalba, 1971-1985". XXI amžiaus pradžios Lietuviškasis biobibliografininis žodynas. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Lietuvos bibliotekų įstatymaiĮvadas. Lietuvos bibliotekų įstatymai. Bibliotekų sistema. Bibliotekų turtas, jų iškeldinimas, reorganizavimas ir likvidavimas. Bibliotekų fondas. Bibliotekų finansavimas. Atsakomybė už įstatymo pažeidimą. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Lietuvos ir Rusijos spaudaĮvadas. Spauda Lietuvoje. Knygotyros spauda. Lietuvos periodinis leidinys "Tarp knygų". Rusijos periodinis leidinys "Knižnoje delo". Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos muziejų, paveldo objektų patekimo į pasaulio paveldo sąrašą motyvacijos (Trakų ir Kernavės atvejis)Pratarmė. Istorinis kontekstas. Patekimo į pasaulio paveldo sąrašą kriterijai. Kernavės ir trakų patekimo į pasaulio paveldo sąrašą motyvacijos. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Lietuvos valstybės istorijos archyvo istorija ir šiuolaikinė būklėĮvadas. Trumpa archyvo istorija. Archyvo valdymo struktūra. Fondai. Saugyklos. Pagrindiniai archyvo veiklos bruožai. Projektai 2000-2008 metais. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas. Priedai (2). Skaityti daugiau
Meno, muzikos, multimedia bibliotekų paslaugosĮvadas. Modernių paslaugų teikimo galimybės. Autorinės ir gretutinės teisės. Autorių teisės ir licencijos naudojimas. Asmens duomenų apsauga bibliotekose. Darbuotojų pažeidimai naudojantis programine įranga ir naudojimosi internetu tvarka. Ekstensyvios paslaugos. Išvados. Skaityti daugiau
Mokyklų bibliotekų paslaugų charakteristikaĮvadas. Mokyklų bibliotekų darbo ypatumai. Vartotojų diferencijavimas. Informacinių įgūdžių ugdymas mokyklos bibliotekoje. Bendradarbiavimas su kitomis bibliotekomis. Pedagogų kvalifikacijos kėlimo informacijos teikimas. Išvados. Skaityti daugiau