Šperos.lt > Bibliotekininkystė
Bibliotekininkystė

(161 darbai)

Švedijos ir Lietuvos bibliotekų darbo lyginamoji analizėĮvadas. Aspektai, reikšmingi Švedijos bibliotekų sistemai. Egzistuojančių bibliotekinių išteklių apžvalga. Bibliotekų fondai. Bibliotekų paslaugos. Bibliotekų vystymosi klausimai. Išvados. Skaityti daugiau
Tyrimas: elektroniniai bibliotekų katalogaiĮvadas. Tyrimo tikslas. Šio tyrimo tikslas išsiaiškinti ar iki šiol yra nusistovėjęs neigiamas bibliotekininko įvaizdis; ar gyvenant jau XXI a., informacinėje visuomenėje, bibliotekininku laikomas protingas, linksmas, darbštus ir geranoriškas darbuotojas. Tyrimo rezultatai. Išvados. Priedai (2 psl.). Skaityti daugiau
Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK)Įvadas. Universaliosios dešimtainės klasifikacijos (UDK) raida. Universaliosios dešimtainės klasifikacijos (UDK) klasifikacijos raida pasaulyje. Universaliosios dešimtainės klasifikacijos (UDK) raida Lietuvoje. Universaliosios dešimtainės klasifikacijos (UDK) bruožai ir taikymas. Išvados. Skaityti daugiau
Užsieniečių aptarnavimas Lietuvos ir Vokietijos viešosiose bibliotekoseĮvadas. Viešųjų bibliotekų paslaugų organizavimas Vokietijoje ir Lietuvoje. Apie bibliotekas. Lietuvos bibliotekos. Vokietijos bibliotekos. Vokietijos bibliotekų veiklos reglamentavimas. Užsieniečių aptarnavimo bibliotekose ypatumai. Druskininkų savivaldybės ir Wunstorf miesto viešosios bibliotekos ir jų pasirengimas aptarnauti užsieniečius. Wunstorf miesto viešoji biblioteka. Wunstorf miesto viešosios bibliotekos istorija. Apie bibliotekos paslaugas. Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka. Pasirengimas aptarnauti užsieniečius. Išvados. Priedas (anketa 4 psl.) Skaityti daugiau
Užsienio bibliografijaBibliografinės veiklos atsiradimas ir raida. Nacionalinė ir valstybinė bibliografija: pagrindinės sąvokos ir bibliografijos raidos tendencijos. Einamoji ir retrospektyvinė nacionalinė bibliografija: istorinė apžvalga. Enciklopedinė renesanso laikotarpio bibliografija. K. Gesnerio "Visuotinė biblioteka". Privalomasis egzempliorius: nuo cenzūros iki visuotinės bibliografinės apskaitos. Valstybinės bibliografijos tarnybos ir privalomasis egzempliorius. Karolio Estreicherio "Bibliografija Polska": Lenkijos raštijos bibliografijos rodyklė. Skaityti daugiau
Užsienio bibliografija (2)Pasaulinės bibliografinės raidos apžvalga nuo seniausių laikų iki 19 amžiaus. raidos etapai: pinakografinis, poligrafinis, elektroninis. Valstybinės ir nacionalinės (tautinės) bibliografijos samprata. Jos atsiradimas ir raida. Valstybinė ir repertuarinė bibliografija Jungtinėje Karalystėje XVII amžiuje. Valstybinė ir repertuarinė bibliografija Prancūzijoje. Bendroji bibliografija Jungtinėse Amerikos Valstijose. Valstybinė ir repertuarinė bibliografija Vokietijoje. Valstybinė ir repertuarinė bibliografija Rusijoje. Lenkijos bibliografija. Latvijos bibliografija. Estijos bibliografija. Skaityti daugiau
Vaikų ir jaunimo bibliotekų paslaugų specifikaĮvadas. Vaikų ir jaunimo bibliotekų paslaugų specifika. Kultūriniai renginiai. Netradicinės darbo formos. Elektroninių informacijos išteklių panauda. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Vaikų ir jaunimo skaitybos teorijos ir metodikos paveldas LietuvojeVaikų skaitymo tyrimai Lietuvoje iki 1940 m. Knygnešystės vaidmuo platinant lietuvišką knygą. Knygų platinimas. Lietuviškų mokyklų kūrimasis XX a. pradžioje. Mokyklų bibliotekos ir vaikų literatūra jose. Užklasinio skaitymo vieta mokyklų ir gimnazijų programose. Vaikų lektūros šaltiniai. Diskusija dėl pasakų vaikų lektūroje. Skaityti daugiau
Vaikų skaitymas ir lankymasis bibliotekoseĮvadas. Vaiko supažindinimas su biblioteka. Bibliotekų sistema. Bibliotekų populiarinimas ir darbo organizavimas. Vaikų skaitymo ir lankymosi bibliotekose tyrimas. Knyga traukiasi iš vaiko laisvalaikio. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Vaikų skaitymo tyrimai XX a.Pedagogų požiūris į vaikų skaitymą ir lektūrą. Mašiotas – vaikų literatūros kūrėjas ir skaitymo teoretikas. Jakučionis apie vaikų literatūros turinį. Skabeikos reikalavimai vaikų skaitiniams. Puidos pažiūros į vaikų skaitymo teoriją ir praktiką. Geniušo pažiūros į vaikų lektūrą ir skaitymą, rekomendacijos tėvams ir pedagogams dėl kn propagandos ir darbo su ja. K. Skabeika. A. Jakučionis. J. Geniušas. K. Puida. P. Mašiotas. V. Biržiška. V. Ruzgo. "Bibliotekoms vadovėlis" ir vaikų skaitymo organizacija: N. Rubakino idėjų propaganda ir sklaida Lietuvoje. Kitų rusų pedagogų darbų įtaka vaikų skaitymo vadovams Lietuvoje. Vokiečių ir švedų pedagogų požiūrio į vaikų skaitymą ir knygą įtaka Lietuvos skaitymo teoretikams ir pedagogams. Skaityti daugiau
Viduramžių rankraštinė knyga (11)Įvadas. Rankraščių žanrai. Rankraštinės knygos apipavidalinimo menas. Išvados. Skaityti daugiau
Viduramžių rankraštinė knyga (8)PowerPoint pristatymas. Rankraštinės knygos gamybos centrai. Vienuolynų, kaip skriptoriumų, nuosmukis. Pasaulietinės valdžios įtaka knygų gamybai. Vienuolių bendro gyvenimo mokyklos. Universitetai. Rankraštinės knygos gamybos technologija. Knygos paruošimas. Knygos forma. Raštas ir rankraštinė knyga slavų šalyse. Rankraštinės knygos teminė struktūra. Rankraštinės knygos menas. Knygos apipavidalinimo elementai. Skaityti daugiau
Viduramžių rankraštinė knyga (9)Rankraštinės knygos gamybos centrai. Rankraštinės knygos gamybos technologija. Raštas ir rankraštinė knyga slavų šalyse. Rankraštinės knygos teminė struktūra. Rankraštinės knygos menas. Chronologija. Skaityti daugiau
Viduramžių rankraštinė knyga: gamyba ir struktūraPowerPoint pristatymas. Viduramžių rankraštinė knyga. Rankraštinės knygos gamybos centrai (vienuolynai) (4). Rankraštinės knygos gamybos centrai (miestai) (2). Rankraštinės knygos gamybos technologija (2). Rankraštinės knygos gamybos technologija (rašiklis) (2). Knygos gamybos stadijos. Raštas ir rankraštinė knyga Salvų šalyse (6). Rankraštinės knygos teminė struktūra (3). Periodinės spaudos užuomazgos (3). Temos chronologija (2). Skaityti daugiau
Viešoji biblioteka informacinėje visuomenėjeĮvadas. Bibliotekos samprata ir atsiradimas. Viešoji biblioteka. Viešųjų bibliotekų tipai pagal funkcijas ir vartotojus. Viešoji biblioteka informacinėje visuomenėje. Viešosioms bibliotekoms gresiantys pavojai informacinėje visuomenėje. 1 diagrama. Savivaldybių viešųjų bibliotekų išlaidos. 2 diagrama. Savivaldybių viešųjų bibliotekų finansavimo šaltiniai 2002 m. Viešųjų bibliotekų naujos galimybės informacinėje visuomenėje. Kompiuterių skaičius Vilniaus regiono savivaldybių viešosiose bibliotekose. Savivaldybių viešųjų bibliotekų gautos lėšos už mokamas paslaugas (3 diagrama). Viešųjų bibliotekų ateitis. Išvados. Skaityti daugiau
Viešųjų bibliotekų paslaugų ypatumaiTezinis planas. Įvadas. Bibliotekų paslaugos. Mokamos ir nemokamos paslaugos. Paslaugos įvairioms gyventojų grupėms. Tarpbibliotekinio abonemento panauda. Dokumentų reprodukavimas. Bibliotekų paslaugų reikšmė (kultūrinė, edukacinė, kraštotyrinė). Ekstensyvi viešųjų bibliotekų veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Viešųjų bibliotekų projektai 2000-2004 metais: temos, partneriai ir rėmėjaiĮvadas. Projektinės veiklos apibrėžimas ir pagrindinės sąvokos. Projekto apibrėžimas. Projektų valdymo apibrėžimas. Projektinės veiklos ypatumai. Projektinė veikla bibliotekininkystės kontekste. Anketinio tyrimo "Rytų Lietuvos viešųjų bibliotekų projektinė veikla 2000 – 2004 m." analizė. Viešųjų bibliotekų dalyvavimo projektinėje veikloje atspindys profesiniame žurnale ir bibliotekų tinklalapiuose. 2000 – 20004 m. Rytų Lietuvos viešųjų bibliotekų įgyvendinti projektai: žurnale "Tarp knygų" ir internetinėse bibliotekų svetainėse. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė ir Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė. Išvados. Summary. Priedai (2). Skaityti daugiau
Vilniaus akademijos spaustuvėVilniaus akademijos spaustuvės istorijos šaltiniai ir tyrinėjimai. Visą spaustuvės veiklą pagal jos priklausomybę ir valdymo ypatumus galima skirti į du laikotarpius. Vilniaus akademijos spaustuvės dokumentus galima suskirstyti pagal laiką į dvi grupes. Pagal dokumentų rūšis kiekvienoje grupėje išskirtina. Valdovų privilegijos. Direktyvos bei potvarkiai. Susirašinėjimas. Ūkiniai ir gamybinės veiklos dokumentai. Spaustuvės steigimo priežastys ir aplinkybės. Spaustuvės veiklos teisiniai pagrindai. Spaustuvės įranga. Darbo organizavimas. Spaustuvės leidiniai. Pasaulinė literatūra. Filologija. Medicininė literatūra. Muzikinė literatūra. Informacinė ir buitinė literatūra. Skaityti daugiau
Vilniaus pedagoginio universiteto ir Šiaulių universiteto leidybinės veiklos 1995 – 2000 metais lyginamoji analizėĮvadas. Vilniaus pedagoginio universiteto ir Šiaulių universiteto bei jų leidyklų istorija ir veikla. Vilniaus pedagoginio universiteto istorija. Vilniaus pedagoginio universiteto leidyklos istorija ir veiklos kryptys. Šiaulių universiteto istorija. Šiaulių universiteto leidyklos istorija ir veiklos kryptys. Vilniaus pedagoginio universiteto ir Šiaulių universiteto leidinių lyginimas, naudojantis "Bibliografijos žiniomis". Tipai. Universaliosios dešimtainės klasifikacijos tipologija. Autoriai. Kalbos. Spaustuvės. Vilniaus pedagoginio universiteto ir Šiaulių universiteto leidinių lyginimas, naudojantis "Lietuvos spaudos statistikos" leidiniais. Leidinių skaičius. Tiražas. Vidutinis vienos knygos tiražas. Išvados. Skaityti daugiau
Vilniaus universiteto parengtos bibliografijos priemonės XXI a. I dešimtmetyjePratarmė. Tikslas – surinkti, susiteminti ir aprašyti savarankiškus per paskutinį dešimtmetį Vilniaus universiteto parengtus ir išleistus bibliografinius veikalus. 2000-2009 m. Parengtos bibliografijos priemonės. Išteklių rūšys. Raidos dinamika. Tematika. Rengiantys padaliniai. Rengiantys asmenys. Tiražai, apimtis, kalbinė aprėptis. Apibendrinimas. Priedai (Bibliografijos priemonių rūšys 4 psl.) Skaityti daugiau
...