Šperos.lt > Bibliotekininkystė
Bibliotekininkystė

(161 darbai)

Informacijos paieška (5)Praktinė užduotis: informacijos paieška. Tikslas: surinkti ir įsisavinti kuo tikslesnę informaciją, laisvai pasirinkta tema, naudojantis įvairiais žinių šaltiniais. Surinkus informaciją aprašyti paieškos kelią, įvertinti gautus rezultatus. Paieškos strategija ir taktika. Informacijos paieška bibliotekoje. Informacijos paieška internete. Referatas iš surinktos medžiagos. Ekologijos sąvoka. Lietuvos ekologinės problemos. Gautų rezultatų įvertinimas. Skaityti daugiau
Informacijos paieška ir patentotyra (2)Metodiniai nurodymai. Pratarmė. Patentiniai tyrimai. Objekto naujumo tyrimas. Patentinio grynumo tyrimas. Tyrimo metodika. Technikos lygio tyrimas. Technikos lygio tyrimo ataskaita kursiniuose bei diplominiuose darbuose. Patentologijos namų darbo apiforminimas. Mokslinė-techninė informacija. Publikuoti dokumentai. Knygos. Periodiniai leidiniai. Specialūs moksliniai leidiniai. Nepublikuoti dokumentai. Universalioji dešimtainė klasifikacija. Patentiniai dokumentai. Signaliniai patentiniai dokumentai. Originalieji patentiniai dokumentai. Pagalbiniai patentiniai dokumentai. Patentinės klasifikacijos. Patentų fondai. Techninės dokumentacijos paieška. Paieška popieriniuose dokumentuose. Kompiuterinė paieška. Dokumento bibliografinis aprašas. Skaityti daugiau
Informacinės technologojos ir sistemosXXI a. informacinės problemos ir jų sprendimo galimybės. Informacinės visuomenės samprata ir kūrimo bruožai. Lietuvos informacinė politika ir informacinės visuomenės kūrimo strategija. Informacinė teorija. Informacinių technologijų objektas, samprata ir tipizacija. Mikrografija – informacinė technologija: samprata, raida mikroformų rūšys, gamybos technologija. Mikrografija: spręstos bibliotekose problemos, neintensyvaus panaudojimo faktoriai. Mikrografija: mikroformų bibliotekose ištekliai, darbo su mikroformomis techninės priemonės, panaudojimas. Mikrografija: darbo su mikroformomis sistemos, mikroformų panaudojimo bibliotekoje perspektyva. Videografija informaciniame darbe. Fonografija informaciniame darbe. Optografija informaciniame darbe: samprata, raida, CD rušys, gamybos technologija. Optografija: CD ištekliai bibliotekose, panaudojimas, techninė įranga, integracija su kitomis informacinėmis technologijomis, perspektyva. Kompiuterinės technologijos informaciniame darbe (kopiuteriografija): samprata,raida, rūšys. Skaitmeninės bibliotekos – informacinių technologijų darinys:sampratų įvairovė, skaitmeninių bibliotekų tipai. Skaitmeninių bibliotekos: Lietuvoje, Europoje, pasaulyje. Nanografija informaciniame darbe. Informavimo eteriu technologijos (eteriologija). Holografija. Multimediją informacinė technologija. Kriptografija. Informacinės sistemos, jų tipai, projektavimas ir vadyba. Informacinių technologijų ir sistemų negatyvus veiksniai. Informacinės tarnybos ir tinklai. Skaityti daugiau
Informacinės visuomenės raidos teorijosĮvadas. Informacinės visuomenės atsiradimo priežastys. Informacinės visuomenės samprata. Informacinės visuomenės raida. Pozityvieji ir negatyvieji informacinės visuomenės aspektai. Informacinė visuomenė ir socialiniai pokyčiai. Socialinių nelygybių problema. Informacinės visuomenės bruožai. Greitas informacinės visuomenės vystymasis. Globalumas. Priėjimas prie informacijos. Poreikiai – vartojimo jėga. Prekių, paslaugų pobūdis. Rinkos erdvė. Visuomenės institucijų pobūdis, vertybės. Reklamos paskirtis. Kultūros pokyčiai. Švietimo, studijų ir mokslo pokyčiai. Išvados. Skaityti daugiau
Informaciniai ištekliaiInformacijos išteklių samprata, informacijos vertė. Bibliotekų informacijos ištekliai. Tradiciniai ir elektroniniai informacijos ištekliai. Viešosios bibliotekos fondo informacijos ištekliai. Bibliotekos fondo savybės. Bibliotekos fondo funkcijos ir vertė. Lietuvos bibliotekų fondo struktūra. Lietuvos bibliotekų fondus reglamentuojantys dokumentai. Lietuvos bibliotekų fondai iki Nepriklausomybės atkūrimo. Bibliotekų fondų klasifikavimas. Išteklių fondų formavimo principai, jų esmė. Išteklių fondų formavimo principai: ideologinis neutralumas, selektyvumas. Išteklių fondų formavimo principai: profiliavimas ir koordinavimas. Bibliotekų katalogų sistema. Kompiuteriniai ir suvestiniai katalogai. Sisteminiai ir dalykiniai katalogai. Komplektavimo metodai. Komplektavimo būdai. Komplektavimo būdai: privalomas egzempliorius. Komplektavimo būdai: mainai ir dovanos. Komplektavimo šaltiniai. Komplektavimo šaltiniai: prekybos ir platinimo organizacijos. Elektroninių išteklių atrankos kriterijai. Elektroniniai ištekliai Lietuvos bibliotekose. Elektroninių išteklių įsigijimas. Konsorciumai. Išteklių atrankos principai. Išteklių atrankos kriterijai. Išteklių atrankos šaltiniai (priemonės). Efektyvi atranka: pagrindiniai reikalavimai. Išteklių apskaitos procesai. Išteklių apskaitos vienetai. Vienetinė ir bendroji dokumentų apskaita. Dokumentų nurašymas. Dokumentų atranka nurašymui. Fondo kaita. Atviri ir uždari fondai. Fondo išdėstymas. Dokumentų išdėstymo būdai: formalusis. Dokumentų išdėstymo būdai: pagal turinį. Išteklių apsauga. Išteklių formavimo politikos esmė ir tikslai. Išteklių formavimo politikos funkcijos. Išteklių formavimo politikos turinys ir forma. Išteklių formavimo politika Lietuvoje. Išteklių fondo vertinimo tikslai. Išteklių fondo vertinimo metodai. Išteklių fondo vertinimo kriterijai. Išteklių fondo vertinimo metodai: statistinis ir analitinis. Išteklių fondo vertinimo metodai: bibliografinis ir sociologinis. Komplektavimo teorijos: fondų komplektavimo išsamumas. Komplektavimo teorijos: fondo branduolys. Komplektavimo teorijos: dokumentų atranka. Skaityti daugiau
Japonijos bibliotekų darbo analizėĮvadas. Aspektai, reikšmingi Japonijos bibliotekų sistemai. Egzistuojančių bibliotekinių išteklių apžvalga. Bibliotekų vystymosi klausimai. Išvados. Skaityti daugiau
Kalba: "Moterys turi teisę gyventi"Viešosios kalbos rengimo planas. Kalba "Moterys turi teisę gyventi". Krūtinis vėžys. Kalbos analizė. Epilogas. Skaityti daugiau
Kauno medicinos universiteto bibliotekos dizainasĮvadas. Darbo tikslas – supažindinti su Kauno medicinos universiteto bibliotekos pastato dizainu. Kauno medicinos universiteto biblioteka. Istorija. Kauno medicinos universiteto biblioteka šiandien. Bibliotekos skaičiai. Bibliotekos Technologijos. Kauno Medicinos Universitetas (KMU) bibliotekos dizainas. Išvados. Skaityti daugiau
Klaipėdos miesto bibliotekų tipologinė charakteristikaĮvadas. Kas yra viešoji biblioteka? Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka. Apie biblioteką. Bibliotekos skyriai bei skaityklos ir jų teikiamos paslaugos. Finansavimas. Statistika. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos jaunimo skyrius. Kas yra akademinė biblioteka? Klaipėdos universiteto biblioteka. Socialinių mokslų fakulteto biblioteka. Apie SMF biblioteką. Teikiamos KU bibliotekos paslaugos. Lietuvos krikščioniškojo koledžo biblioteka. Kas yra katalikiškosios mokyklos biblioteka. Kas yra specialioji biblioteka? Lietuvos technikos bibliotekos Klaipėdos skyrius. Bibliotekos sektoriai, skaitykla ir jų teikiamos paslaugos. Išvados. Skaityti daugiau
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji bibliotekaBibliotekos istorija. Bibliotekos knygų fondas 1959 – 1975 metais. Kadrai. Metodinė pagalba kaimo bibliotekoms. Masiniai renginiai. Bibliotekos struktūra. Paslaugos. Išvados. Skaityti daugiau
Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka (2)Įvadas. Darbo tikslas buvo apsilankyti bibliotekoje ir joje susipažinti su sukauptu fondu, jo komplektavimu, apskaita, sauga bei kompiuterinės technikos naudojimu fondų komplektavime ir tvarkyme. Bibliotekos fondas. Bibliotekos fondo komplektavimas. Kompiuterinės technikos naudojimas komplektavime. Apskaita. Sauga. Išvados. Skaityti daugiau
Kliento užduotis Mezon kampanijaiPowerPoint pristatymas. Apie Mezon. Kur prekės ženklas yra dabar (I). Kur prekės ženklas yra dabar (II). Kur prekės ženklas yra dabar (III). Kur prekės ženklas nori būti? Ką darysime, kad ten patektume? (I). Ką darysime, kad ten patektume? (V). Su kuo kalbėsime, kad ten patektume? Skaityti daugiau
Knyga ir kitos masinės komunikacijos priemonėsMasinių komunikacijų, medijų ir žiniasklaidos samprata. Knyga, laikraštis, žurnalas, televizija, kinas, muzikos ir video įrašai, elektroninės medijos ir multimedjos. Komunikacijos evoliucija. Knyga. Laikraščiai ir žurnalai. Naujosios medijos. Knyga ir kinas. Knyga ir televizija. Knyga ir kitos masinės komunikacijos priemonės. Knygos ir skaitymo vieta kitų medijų kontekste. Bepopierinės visuomenės utopijos. Knygos futurologija. Tradicinės ir elektroninės. Knyga, skaitymas ir masinės komunikacijos Lietuvoje. Skaityti daugiau
Knygos istorijaKnyga. Keturi svarbiausi knygos istorijos periodai. Skaitymas. Masinės komunikacijos priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Knygos istorijos mokslasKnygos istorijos mokslas, raida. Šiuolaikinio prancūzų knygos istorijos mokslo būklė. Šiuolaikinio anglų – amerikiečių knygos istorijos mokslo būklė. Šiuolaikinio vokiečių knygos istorijos mokslo būklė. Skaityti daugiau
Knygos istorijos reikšmėŠvedų knygos istorijos tyrimai, publikuoti 1990-2005 Švedijoje. Viduramžių rankraščiai. Spausdinimas: leidimas. Gamyba. Produktai. Bibliografija. Platinimas. Suvokimas. Bibliotekų istorija. Išlikimas. Skaityti daugiau
Knygos kultūros kūrėjas bibliofilasĮvadas. Bibliofilo sąvoka ir jos apibrėžimai. Bibliofilo veiklos tikslas ir uždaviniai. Asmeninė ir bibliofilinė biblioteka. Bibliofilinės veiklos raiška. Visuomenės ir bibliofilijos sąjūdžio santykiai. Išvados. Skaityti daugiau
Knygos struktūra ir sudėtiniai elementaiĮvadas. Knyga "Viešoji biblioteka". Knygos formatas ir apimtis. Knygos įrišimas. Antraštinis lapas ir jo elementai. Tekstas. Paraštės. Atsklandos, užsklandos, inicialai, jų apipavidalinimo ypatumai. Knygos norma ir signatūra. Šriftas: dydis ir piešinys. Knygos iliustracijos: jų pobūdis, išdėstymas ir atlikimo technika. Knygos dailininkas, dizaineris. Knygos metrika ir jos duomenys. Išvados. Skaityti daugiau
Knygos struktūra ir sudėtiniai elementai (2)Įvadas. Referato tikslas – išsiaiškinti, kas sudaro knygos struktūrą bei iš ko susideda sudėtiniai knygos elementai. Knygos struktūra. Išoriniai knygos elementai. Vidiniai knygos elementai. Išvados. Skaityti daugiau
KnygotyraMokslo apie knygą ištakos ir raida. Knygotyros pavadinimas. Knygotyros dėstymas Lietuvoje ir jos vieta tarp kitų akademinių dalykų. Knygotyros objektas ir struktūra. Knygotyros metodai ir metodologija. Knygotyros terminija ir žodynai. Knygos sąvokos etimologija ir jos apibrėžimas. Knygos funkcijos. Knyga kaip informacijos sistema. Knyga šiuolaikinių komunikacijos priemonių sistemoje. Knygos leidybos ir gamybos etapai. Knygų brošiūravimas ir įrišimas. Įrišimų funkcijos ir rūšys. Popierius ir įrišimo medžiagos. Lietuvos Respublikos (LR) leidyklos ir šiuolaikinė leidybos būklė. Leidyklos organizacija ir jos funkcijos. Autorystė, autorinė teisė ir LATGA. Leidinių tipologija: klasifikavimo kriterijai ir leidinių rūšys. Lietuvos Respublikos (LR) poligrafijos bazė. Lietuvos Respublikos (LR) ir užsienio šalių knygotyros periodika ir tęstiniai leidiniai. Informaciniai ir reklaminiai leidiniai. Mokomieji leidiniai. Bibliofilija ir jos knygotyriniai aspektai. Nepublikuoti dokumentai. Leidinių platinimo sistema ir knyga. Spaudos statistika. Knygos paveldas ir jo apsauga. Išoriniai knygos elementai. Vidiniai knygos elementai. Pagalbinis informacinis knygos tekstas. Poligrafinis knygos gamybos etapas. Knygos gamybos (spausdinimo) technika. Spaudos būdai. Iškilioji spauda. Gilioji spauda. Plokščioji (ofsetinė) spauda. Skaitmeninės spaudos būdas. Kiti šiuolaikinės spaudos būdai. Operatyvioji poligrafija. Trafaretinė spauda. Elektroninė spauda. Hektografija. Fleksografinė spauda. Kompiuterinė spauda. Knygos tekstas ir jo rūšys. Knygos formatas. Iliustracijos. Jų rūšys ir funkcijos. Spaudos popierius. Spaudos popierius. Kreidinis popierius. Spaudos dažai. Vandenženklis ir jo funkcijos. Poligrafijos šriftai. Knygos apimtis ir jos matavimo vienetai. Autorinis lankas. Leidybinis apskaitos lankas. Spaudos lankas. Indeksai ISBN, ISSN, UDK ir jų funkcijos. Norma ir signatūra. Teksto korektūra ir korektūros ženklai. Skaitmeninė knyga: tradicijų ir naujovių dermė. Knygos skaitytojas ir vartotojas. Knygos ateities prognozės. Skaityti daugiau
......