Šperos.lt > Bibliotekininkystė
Bibliotekininkystė

(161 darbai)

Bibliografinė veikla DanijojePowerPoint pristatymas. Danijos bibliotekų sistema. Bibliografijos tarnybos. Retrospektyvinė ir einamoji bibliografinė apskaita (I). Nacionalinės bibliografijos raida. Nacionalinės bibliografijos leidiniai (I). Nacionalinės bibliografijos leidiniai (II). Danų nacionalinės bibliografijos struktūrinės dalys. Nacionalinės bibliografijos leidiniai (III). Danų nacionalinės bibliografijos struktūrinės dalys. Bibliografinėje apskaitoje naudojami standartai. Elektroninių išteklių apskaita (I). Kataloginė bibliografija (I). Kataloginė bibliografija (II). Privalomasis egzempliorius (I). Danijos privalomojo egzemplioriaus istorija. Privalomasis egzempliorius (II). Danijos ir Lietuvos bibliografinė veikla: palyginimas. Skaityti daugiau
Bibliografinės nuorodos: Elektroninės bibliotekos, elektroniniai ištekliaiBibliografinėje rodyklėje pateikiami straipsniai iš užsienio žurnalų apie elektronines bibliotekas ir elektroninius išteklius. Duomenys rodyklėje skirstomi pagal temą ir chronologiniu būdu. Pateikiamos trumpos straipsnių anotacijos. Pateikiama abėcėlinė rodyklė. Asmenvardžių rodyklė. Skaityti daugiau
Biblioteka interneteĮžanga. Trys internetinės bibliotekos. Gedimino Navaičio labdaros fondo bibliotekos internetinės svetainės analizė, remiantis MINERVA projekto rekomendacijomis. Visuomenės sveikata. Virtuali biblioteka internetinės svetainės analizė remiantis MINERVA projekto rekomendacijomis. World Digital Library internetinės svetaines analizė remiantis MINERVA rekomendacijomis. Išvada. Skaityti daugiau
Biblioteka kalėjimePowerPoint pristatymas. Ekstensyvi veikla. Vartotojai. Aptarnavimas institucijose. Biblioteka įkalinimo įstaigoje. Tikslai. Renginiai. Anketa. Speciali pasiūla. Išvados. Darbas iliustruotas paveiksliukais (3skaidrės). Skaityti daugiau
Bibliotekininkas — informacijos paieškos specialistasEsė. Tradicinės bibliotekos funkcijos. Biblioteka ir jos darbuotojai yra nuolatiniame kaitos procese. Informacijos paieška – sudėtingas procesas. Bibliotekininkas, kaip informacijos paieškos specialistas. Paieškos specialistas turi perduoti teorines žinias vartotojui. Virtualus užklausų atlikimas. Elektroniniai bibliotekų katalogai. Bibliotekose stengiamasi atverti vis didesnius fondus. Skaityti daugiau
BibliotekininkystėBibliotekininkystės vieta mokslų sistemoje. Bibliotekininkystės mokslo objekto versijos šio mokslo raidoje. Sisteminis bibliotekininkystės mokslo objekto požiūris (J. Stoliarovo koncepcija). Pagrindinės bibliotekininkystės mokslo teorinės problemos. Bibliotekininkystės, kaip mokslo disciplinos raida. Bibliotekininkystės studijų raida Lietuvoje. Bibliotekininkystės studijos užsienio šalyse. Šiuolaikinės bibliotekininkystės disciplinos. Bibliotekos vieta kultūros sistemoje (pagal J. Sherą). Bibliotekinės veiklos samprata. Bibliotekos funkcijos visuomenėje. Tiesioginės ir netiesioginės bibliotekų paslaugos – bibliotekų veiklos pagrindas. Bendrasis bibliotekinių paslaugų modelis. Bibliotekininko profesijos vertybės. Bibliotekininko profesinės etikos turinys. Bibliotekų tipai ir rūšys. Nacionalinės bibliotekos ir jų skiriamieji bruožai. Viešosios bibliotekos ir jų skiriamieji bruožai. Akademinės bibliotekos ir jų skiriamieji bruožai. Mokyklų bibliotekos ir jų skiriamieji bruožai. Specialiosios bibliotekos ir jų skiriamieji bruožai. Šiuolaikinė biblioteka ir jos formos (virtuali, skaitmeninė, hibridinė ir kt.). Tradicinės ir virtualios bibliotekos lyginamoji charakteristika. Bibliotekininkystės mokslo terminija. Lietuvos bibliotekininkų etikos kodeksas. Lietuviški bibliotekininkystės periodiniai leidiniai. Lietuvos bibliotekų įstatymas ir jo reikšmė Lietuvos bibliotekininkystei. Š.R. Ranganatanas – pasaulinio garso mokslininkas, bibliotekininkas teoretikas. Pirmasis Š.R. Ranganatano dėsnis. Antrasis Š.R. Ranganatano dėsnis. Trečiasis Š.R. Ranganatano dėsnis. Ketvirtasis Š.R. Ranganatano dėsnis. Penktasis Š.R. Ranganatano dėsnis. Šviečiamoji bibliotekos funkcija ir jos aktualumas. Informacinė bibliotekos funkcija. Rekreacinė bibliotekos funkcija. V. Biržiška ir jo nuopelnai Lietuvos bibliotekininkystei. A. Ružansovas ir jo nuopelnai Lietuvos bibliotekininkystei. I. Kisinas ir jo nuopelnai Lietuvos bibliotekininkystei. V. Ruzgas ir jo nuopelnai Lietuvos bibliotekininkystei. Aplankytos viešosios bibliotekos tipologinė charakteristika. Aplankytos akademinės bibliotekos tipologinė charakteristika. Aplankytos mokyklų bibliotekos tipologinė charakteristika. Aplankytos specialiosios bibliotekos tipologinė charakteristika. Bibliotekininkų profesinės organizacijos (IFLA, LBD) ir jų veikla. Skaityti daugiau
Bibliotekininkystės mokslo objektasĮžanga. Bibliotekininkystės mokslas. Bibliotekininkystės mokslo objektas. Išvados. Skaityti daugiau
Bibliotekininkystės studijų įvadasAukštasis mokslas: pagrindinės sąvokos, jų klasifikavimas ir ryšiai. Aukštąjį mokslą reglamentuojantys teisės aktai. Mokslo ir studijų sistema. Aukštosios mokyklos: samprata ir veiklos pagrindai. Mokslinių tyrimų įstaigos: samprata ir veiklos pagrindai. Lietuvos aukštųjų mokyklų tipai ir veiklos pagrindai. Universitetas - aukštojo mokslo institucija. Kolegija - aukštojo mokslo institucija. Aukštųjų mokyklų autonomija. Aukštųjų mokyklų steigimo tvarka. Aukštosios mokyklos savivaldos institucijos. Aukštosios mokyklos darbuotojai. Vilniaus universiteto (VU) pagrindiniai raidos bruožai. Vilniaus universitetas (VU) XX - XXI amžiaus sandūroje. Vilniaus universiteto struktūra. Vilniaus Universiteto struktūra: kamieniniai akademiniai padaliniai. Vilniaus universiteto (VU) Komunikacijos fakultetas - bibliotekininkystės ir informacijos rengimo centras. Vilniaus universitetas (VU) Komunikacijos fakulteto struktūra. Komunikacijos fakulteto studijų programos. Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas: pagrindinės veiklos kryptys. KF Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas: raidos bruožai ir veiklos kryptys.Studijų sistema: tipai, pakopos ir formos. Studijų kryptys, apimtis, trukmė. Studijų programos. Studijų būdai. Studijų procesas (dėstymo kalba, studijų kalendorius, rezultatų vertinimas). Bibliotekininkystės studijos Lietuvoje. Bibliotekos samprata. Biblioteka – socialinė institucija. Lietuvos bibliotekų sistema. Bibliotekų tipologija. Bibliotekos funkcijos.Viešosios bibliotekos samprata. Bibliotekų veiklos teisinis pagrindas. Lietuvos respublikos bibliotekų įstatymas. Tradicinės bibliotekininkystės samprata. Modernios bibliotekininkystės samprata. Biblioteka internete. Virtualios bibliotekos samprata. Skaitmeninimas – kultūros paveldo valdymo būdas: privalumai ir trūkumai. Skaitmeniniu kultūros paveldu grindžiamos paslaugos. Biblioteka ir informacinė visuomenė. Profesinės organizacijos: Lietuvos bibliotekininkų draugija. Tarptautinių bibliotekų organizacijų veikla: IFLA, ALA, ALR. Projektinė veikla bibliotekininkystėje. Bibliotekų, muziejų ir archyvų simbiozė (projektai Calimera, Cultivate). Elektroninis katalogas: apibūdinimas ir paieškos principai. Elektroniniai katalogai Lietuvos bibliotekose. Tęstinis bibliotekininkų mokymas: turinys ir organizavimas. Skaityti daugiau
Bibliotekininkystės teorijaPagrindiniai terminai ir sąvokos. Bibliotekininkystės mokslo raida. Bibliotekininkystė Lietuvoje. Bibliotekų tipologija. Mokslinė biblioteka. Akademinės bibliotekos. Viešoji biblioteka. Mokyklų bibliotekos. Specialiosios bibliotekos. Bibliotekos funkcijos. Išorinės funkcijos. Pastoviosios. Vidinės funkcijos (technologinės). Kintančios funkcijos. Metodologija. Bibliotekininkystės paradigmos. Informacijos mokslo ryšiai su kitais mokslais. Bibliotekininkystės vieta kitų mokslų sistemoje. Šiuolaikinės bibliotekų tendencijos. Lietuvos Respublikos bibliotekų sistema. Lietuvos bibliotekų darbuotojai. Skaityti daugiau
Bibliotekininko autoriteto įvaizdis visuomenėjeĮvadas. Biblioteka ir bibliotekininkas senovėje. Bibliotekininkų rengimas Lietuvoje ir užsienyje. Bibliotekininkų rengimas Lietuvoje. Bibliotekininkų rengimas Latvijoje. Bibliotekininkų rengimas Lenkijoje. Bibliotekininkystės studijos Švedijoje. Bibliotekininko ir pedagogo lyginamoji analizė. Bibliotekininkas ir pedagogas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Bibliotekininko etika ir vertybėsĮvadas. Bibliotekininko profesinė etika ir moralė. Bibliotekininko etinės pareigos turinys. Bibliotekininko etikos kodeksas. Bibliotekininkų profesinės etikos trukdžiai. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Bibliotekininko profesinė etika (3)Bendroji etika. Profesinės etikos objektas. PE (profesinės etikos) kodeksai. Bibliotekininko PE (profesinės etikos) kodeksas. PE (profesinės etikos) dilemos. Kritikos ir savikritikos kultūra. Nepasitenkinimo profesine veikla raiškos būdai. Skundas ir šmeižtas. Klientų aptarnavimo etika. Profesinės doros problemos. Profesinis taktas. Profesinės kalbos kultūra. Profesinis autoritetas. Cenzūra. Intelekto laisvė. Bibliotekininko etinės pareigos turinys. Klientų privatumo ir konfidencialumo principas. Klientų lygiateisiškumas. Mokama prieiga prie informacijos. Informacijos patikimumas ir tikslumas. PE (profesinės etikos) trukdžiai. Skaityti daugiau
Bibliotekinių kadrų rengimas LietuvojeSeminarinis pranešimas: Bibliotekinių kadrų rengimas Lietuvoje. Nepriklausomos Lietuvos laikotarpis. Universitetinis bibliotekininkų rengimas. Bibliotekininkystės studijos. Skaityti daugiau
Bibliotekos dizaino projektasĮvadas. Šio darbo tikslas – pateikti informacinės akademinės bibliotekos skaityklos projektą. Informacinės akademinės bibliotekos skaityklos projektas. Išvados. Skaityti daugiau
Bibliotekos fondų apsaugaPapirusas. Popierius. Popieriaus istorija. Skudurinis popierius. Medienos popierius. Popierius ir jo komponentai. Popieriaus ilgaamžiškumas. Rašalai. Tekstilė: popierius. Šilkas ir vilna. Seno dokumento įvertinimas. Šilkas. Šilkaverpių biologija. Kultūrinio šilko gamyba. Laukinio šilko gavimas. Šilko verpimas. Šilko senėjimas. Pergamentas. Pergamento gamybos istorija. Pergamento gamybos technologija. Pergamento savybės. Oda. Odos struktūra. Odos biocheminė sudėtis. Odos paruošimo rauginimui etapai. Odos rauginimo būdai. Odos irimas. Temperatūra ir santykinis oro drėgnis. Bibliotekų aplinkos pažeidimo faktoriai. Temperatūros, absoliutaus ir santykinio drėgnio tarpusavio priklausomybė. Optimalus režimas. Veiksniai, sukeliantys eksponatų irimą. Kaip kinta organinės ir neorganinės medžiagos? Temperatūros ir santykinio oro drėgnio kontrolė. Mažų erdvių kontrolė. Šviesa ir apšvietimas. Šviesos prigimtis. Ozono sluoksnis. Saulės padėtis danguje. Šviesos sklaida (difuzija) atmosferoje. Debesys ir migla. Atspindėta šviesa nuo Žemės. UV spindulių matavimas. Šviesos įtaka eksponatams. Kaip reguliuojame ir mažiname apšviestumą? Fotografavimas. Kaip apsaugoti eksponatus nuo UV spinduliuotės? Kaip apriboti IR spinduliuotės kiekį? Užterštumas. Kietosios dalelės ir aerozoliai. Dujos. Sieros junginiai. Azoto junginiai. Ozonas. Fotocheminis smogas. Smogo susidarymas. Dujinių teršalų pašalinimas. Apsaugos priemonės. Kiti lakūs teršalai. Skaityti daugiau
Bibliotekos ir informacijos centraiĮvadas. Bibliotekos ir informacijos centro sampratos palyginimas. Fondas, jo komplektavimas ir skaitytojas. Finansavimas, paskirtis ir žinybinė priklausomybė. Paslaugos ir darbo laikas. Išvados. Skaityti daugiau
Bibliotekų darbas: problemos ir perspektyvosĮvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti bibliotekos darbą, tikslus, bibliotekų ateitį. Bibliotekų darbas. Bibliotekų darbo problemos. Bibliotekų darbo perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Bibliotekų funkcijosĮvadas. Darbo tikslas aptarti įvairias bibliotekų funkcijas bendruoju aspektu bei istorijos raidoje. Bibliotekų funkcijos. Bibliotekų funkcijos istorijos raidoje. Išvados. Skaityti daugiau
Bibliotekų paslaugos, aptarnavimas, renginiaiSkaitytojų aptarnavimo uždaviniai, principai ir metodai. Teoretikai išskiria kelis pagrindinius vartotojų aptarnavimo principus: Bibliotekos paslaugų ir skaitytojų aptarnavimo samprata. Bibliotekų paslaugos. Paslaugi biblioteka. Mokamų paslaugų problema. Abonementas, jo rūšys ir skaitytojų aptarnavimo ypatumai. Tarpbibliotekinis abonementas. Tarpbibliotekinis abonementas (TBA). Atvirieji fondai bibliotekoje. Skaityklos, jų rūšys, skaitytojų aptarnavimo ypatumai. Masiniai renginiai. Parodos, jų rūšys ir organizavimas. Ekstensyvios bibliotekų paslaugos. Skaitytojų darbo apskaita. Skaityti daugiau
Bibliotekų paslaugų problematika duomenų bazėse ir interneteĮvadas. Bibliotekų paslaugų problematika duomenų bazėse ir Internete. Išvados. Skaityti daugiau
...