Šperos.lt > Architektūra ir dizainas
Architektūra ir dizainas

(245 darbai)

Kinietiškas stilius EuropojeĮvadas. Domėjimasis rytų kultūra. Kinietiškasis stilius Prancūzijoje. Kinietiškasis stilius Vokietijoje. Kinų porcelianas ir tekstilė. Kinietiškojo stiliaus vystymasis Anglijoje. Skaityti daugiau
KlasicizmasKlasicizmo atsiradimas ir bruožai. Kryptys : romėniška ir graikiška. Italų (Romos) mokyklos. Prancūzų (Paryžiaus) mokyklos. Rusų mokyklos. Europos ir Lietuvos klasicizmo raidos etapai. Ankstyvasis ir brandusis klasicizmas (1780 – 1795 metai). Laurynas Stuoka-Gucevičius – lietuviškojo klasicizmo architektūros pradininkas. Paminklai. Kauno rotušė. Paežerių dvaro rūmai. Vėlyvasis klasicizmas (1795 – 1860 metai). Vilniaus katedra. Paminklai. Mielagėnų bažnyčia. Onuškio bažnyčia. Čiobiškio bažnyčia. Leipalingio bažnyčia. Ampyras Lietuvoje. Paminklai. Chodkevičių rūmai. Vilniaus Tiškevičių rūmai. Jašiūnų dvaro rūmai. Kraštutinis racionalizmas. Ryšys su romantizmu. Lietuviškojo klasicizmo savitumai. Palyginimas su Lenkijos klasicizmu. Skaityti daugiau
Klasicizmas – naujas renesansas architektūros istorijoje. Ankstyvasis, brandusis ir vėlyvasis klasicizmas LietuvojeKlasicizmo architektūra. Ankstyvasis ir brandusis klasicizmas (1770-1795m.). Kauno Rotušė. Universiteto astronomijos observatorijos priestatas. Paežerių rūmai. Brandžiojo klasicizmo architektūra. Vilniaus Rotušė. Vėlyvasis klasicizmas (1795-1860m.). Skaityti daugiau
Klasicizmas EuropojeKlasicizmas apibūdina architektūros kryptį. Klasicizmas Prancūzijoje. Vokietijos klasicizmas. Klasicizmo laikotarpis. Skulptūra klasicizme. Taikomoji dailė ir baldų gamyba. Skaityti daugiau
Klasicizmas RusijojeKas yra klasicizmas? Kaip klasicizmas atsirado Rusijoje? Kas būdinga klasikiniam interjerui. Naudojamos medžiagos. Spalvos. Baldai. Išvada. Skaityti daugiau
Klasicizmas VilniujeArchitektūra klasicizmo laikotarpiu. Įvadas, motyvacija. Maršrutui pasirinktų pastatų apibūdinimas: Aušros Vartų koplyčia, Igno Oginskio rūmai, Vilniaus rotušė, Pacų rūmai, Chodkevičių rūmai, Prezidentūra, Sulistrovskių rūmai, Arkikatedros architektūrinis vertinimas, Evangelikų reformatų bažnyčia. Skaityti daugiau
Klasicizmo ir ampyro baldaiKlasicizmo baldai: klasicizmo įvestos interjero formos, dekoras, klasicizmas Prancūzijoje, Anglijoje ir Vokietijoje; ampyro baldai. Skaityti daugiau
Klasicizmo menas Lietuvoje: architektūraĮvadas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Klasicizmo stiliaus raida ir architektų kūryba Lietuvoje. Ankstyvasis klasicizmas. Brandžiojo klasicizmo architektūra. Vėlyvasis klasicizmas. Išvados. Skaityti daugiau
Klasicizmo menas Lietuvoje: architektūra (2)Klasicizmas. Stiliaus pradžia ir raida. Lietuvos klasicizmo architektūra. Žymiausi Lietuvos klasicistai. Skaityti daugiau
Kraštovaizdžio architektūros pagrindaiItališkieji sodai (parkai) ir prancūziškieji parkai (geometrinis komponavimo stilius). Versalio sodai. Vila D‘este. Angliškieji parkai (peizažiniai parkai, mišrūs parkai ir modernūs bei postmodernūs želdynai). Centrinis Niujorko parkas. Hamburgo miesto parkas – Standtpark. Palangos botanikos parkas. Birutės kalnas. Skaityti daugiau
Kraštovaizdžio kompozicinis vertinimas užstatymo aspektuĮvadas. Reikšmingiausios kraštovaizdžio erdvinės struktūros kompozicinės savybės vertinant urbanistinės plėtros aspektu. Reikšmingiausios kraštovaizdžio fizinių elementų kompozicinės savybės vertinant urbanistinės plėtros aspektu. Išvados. Skaityti daugiau
Kultūros projektas: nuo idėjos iki ataskaitosPowerPoint pristatymas. Projekto formatas. Geras mūsų organizacijos įvaizdis. Projekto idėjos formulavimas. Projekto problematikos pateikimas (šaltiniai, nuorodos, statistika). Problemos masto įrodymai. Tikslų formulavimas. Uždavinių formulavimas. Projekto vykdymo metodika ir grafikai. Projekto vertinimas. Projekto biudžetas. Kaip sukurti patrauklią idėją? Pratimas (nerimtas). Pratybos (rimtesnės). Projektas: "Tautinės mažumos -- Tarpusavio supratimo stiprinimas Lietuvos paribio miestuose". Tikslinė grupė. Projekto tikslai. Pagrindiniai veiksmai. Numatomi rezultatai. Ką galvoja rėmėjas? Kur "pakasta" sėkmė? Pratybos. Skaityti daugiau
Kursinis projektas: Kauno Soboro eksterjero restauracijaĮvadas. I dalis. Suformuluoti projekto pavadinimą (iki 100 ženklų) ir trilypį jo tikslą (kokybinė dalis iki 200 ženklų). Aprašyti projekto produkto (rezultato) sritį. Priskirti projektą atitinkamai klasei, tipui ar rūšiai. Pagrįsti projekto pasirinkimą organizacijos/verslo strategiją. Numatyti projekto gaires ir parengti gairių planą. II DALIS. Įvertinti darbų trukmę ir jų vykdymo seką bei tarpusavio ryšius. Parengti projekto tvarkaraščius (galima pasirinkti vieną kelią). Identifikuoti ir pažymėti diagramose kritinius kelius. Jei jų yra keletas, nurodyti kiekvieno jų prioritetus ir pateikti tokio sprendimo argumentus. III DALIS. Įvertinti ir numatyti išteklius, reikalingus konkretiems darbams atlikti ir pateikti lentelės formoje. Pagal tvarkaraštį atlikti tiesioginių darbo išteklių agregavimą ir pateikti agregavimo diagramą. Pagal poreikį atlikti tvarkaraščio korekcijas ir numatyti kitas išteklių konfliktų sprendimo priemones. Pateikti galutinį suderintą projekto tvarkaraštį su jo darbo išteklių agregavimo diagramą. Įvertinti projekto išlaidas ir parengti projekto biudžetą. Identifikuoti ir įvertinti projekto riziką. Parengti priemonių planą galimiems rizikos įvykių padariniams likviduoti. IV DALIS. Identifikuoti projektų suinteresuotas šalis, įvertinti jų santykį su projektu, interesus ir parengti jų valdymo planą. Išanalizuoti, kokioje organizacinėje aplinkoje vykdomas projektas - pateikti organizacijos valdymo grafinę struktūrą, kurioje matytųsi projekto valdymo struktūra ir jos pavaldumo ryšiai. Pakomentuoti struktūros stipriąsias ir silpnąsias savybes. Suformuoti reikalavimus, keliamus projekto vadovui ir komandos nariams: pageidaujamą išsilavinimą, kvalifikaciją ir patirtį, vaidmenį komandoje ir numatomas pareigas ir įgaliojimus projekto įgyvendinimo metu. V DALIS. Aprašykite projekto priežiūros ir kontrolės sistemą. Parenkite planinę savo projektų kaupiamųjų išlaidų kreivę. Aprašykite projekto kokybės valdymo sistemą. Išvados. Skaityti daugiau
Laiptų raida ir funkcija renesanso, baroko ir neobaroko laikotarpiaisĮžanga. Renesansas. Barokas. Neobarokas. Išvados. Skaityti daugiau
Laivės alėja - dabartis ir žvilgsnis į ateitįĮžanga. Laisvės alėjos formavimas. Žadama Laisvės alėjos rekonstrukcija. Šviestuvai. Skulptūros. Aplinka. Žvilgsnis į ateitį. Skaityti daugiau
Landscape designDarbas anglų kalba. Landšaftas. Landscape design. Landscape architecture. Duties. Landscape architects work on. Specializations. History. Landscape planning. Asian landscape planning. European landscape planning. US landscape planning. Landscape planning legislation. Landscape planning theory. Garden design. Gardening As a Vocation. History. Garden design courses. Developing a Garden Design. Elements (Ingredients) of Garden Design. Landscape engineering. Landscape assessment. Summary. Dictionary/Vocabulary. Skaityti daugiau
Laurynas Stuoka-GucevičiusLietuvos klasicizmo architektūros kūrėjas – Laurynas Stuoka-Gucevičius. L. Stuokos-Gucevičiaus kūrybinė veikla. L. Stuokos–Gucevičiaus kūrybinis palikimas. Išvados. Skaityti daugiau
Laurynas Stuoka-Gucevičius (2)Architektas Laurynas Stuoka - Gucevičius. L. Stuokos – Gucevičiaus kūrybinis palikimas. Išvados. Skaityti daugiau
Laurynas Stuoka-Gucevičius (3)Įvadas. Klasicizmo pradininkas Lietuvoje –Laurynas Stuoka Gucevičius. Lauryno Stuokos-Gucevičiaus architektūrinis palikimas. Išvados. Skaityti daugiau
Laurynas Stuoka-Gucevičius (4)Įžanga. Pasaulėžiūros formavimasis. Politinis gyvenimas. Kultūrinis palikimas. Išvados. Skaityti daugiau
......