Daiktinė teisė (9)

www.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.ltwww.speros.lt
9.8
  (
1
atsiliepimai)
Atsisiųsti šį darbą
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
www.speros.lt
Aprašymas:
Konspektas pagal VU Teisės fakulteto dėstytojo A. Taminsko vedamas paskaitas. Daiktinės teisės sąvoka. Daiktinės teisės sąvoka ir reikšmė. Daiktinės teisės ir prievolių teisės santykis, šių teisių skirtumai. Nuosavybės teisės vieta ir reikšmė daiktinė teisės sistemoje. 2 tema. Daiktinės teisės objektas. Daiktinės teisės objekto sąvoka. Daikto sąvoka. Turto sąvoka. Daiktų rūšys. Daiktų skirstymo į rūšis teisinė reikšmė. Nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai. Pakeičiamieji ir nepakeičiamieji daiktai. Individualiais ir rūšies požymiais apibūdinti daiktai. Suvartojamieji ir nesunaudojamieji daiktai. Dalieji ir nedalieji daiktai. Išimti iš apyvartos, ribotai esantys apyvartoje ir neišimti iš apyvartos daiktai. Namų apyvokos daiktai. Daiktų skirstymas pagal vertę. Pagrindiniai ir antraeiliai daiktai. Daiktinės teisės suvaržymai. Daikto išlaidos. Nuosavybės teisės bendrosios nuostatos. Nuosavybė kaip ekonominė kategorija. Nuosavybės formos ir rūšys. Teisinis nuosavybės santykių reglamentavimas. Objektyvioji nuosavybės teisė. Subjektinė nuosavybės teisė. Savininko teisės, jų turinys. Nuosavybės teisės įgyvendinimo būdai ir ribos. Nuosavybės teisinių santykių subjektai. Nuosavybės teisės objektas. Žemės sklypas kaip nuosavybės teisės objektas. Žemės sklypo savininko teisių turinys, jų įgyvendinimo ypatumai. Statiniai kaip nuosavybės teisės objektai. Atskirų nuosavybės teisės į statinius įgijimo būdų ypatumai. Nuosavybės teisės įgijimas ir pasibaigimas. Bendrieji ir specialieji nuosavybės teisės įgijimo pagrindai. Pirminiai ir išvestiniai nuosavybės teisės įgijimo pagrindai, jų ypatumai. Nuosavybės teisės įgijimo pagrindų klasifikavimas ir atskirų pagrindų ypatumai. Nuosavybės teisės įgijimas pagal sandorį. Įgyjamoji senatis. Nuosavybės teisės į daiktą įgijimo momentas, jo nustatymo reikšmė. Nuosavybės teisės pasibaigimas. Privačios nuosavybės teisė. Privati nuosavybė ir privačios nuosavybės teisė. Privačios nuosavybės teisės sąvoka ir jos ypatumai. Privačios nuosavybės teisės įgyvendinimas. Asmenų daugeto privačios nuosavybės teisė. Privačios nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo pagrindai. Viešosios nuosavybės teisė. Viešoji nuosavybė kaip ekonominė kategorija. Objektyvioji viešosios nuosavybės teisė. Subjektinė viešosios nuosavybės teisė ir jos ypatumai. Viešosios nuosavybės teisės subjektai. Valstybės subjektinės nuosavybės teisės turinys. Viešosios nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo pagrindai, jų ypatumai. Viešosios nuosavybės teisės objektai ir jų klasifikavimas. Atskirų viešosios nuosavybės rūšių teisinis režimas. Lietuvos Respublikos išimtinė nuosavybės teisė. Viešosios nuosavybės teisės įgyvendinimas. Turto patikėjimo teisė. Patikėjimo teisė kaip ekonominė kategorija. Jos reglamentacija. Subjektinė patikėjimo teisė. Patikėjimo teisė kaip valstybinių, savivaldybių organizacijų teisinis turtinio savarankiškumo pagrindas. Patikėjimo teisės turinys. Patikėjimo teisės subjektai. Patikėjimo teisės objektas. Patikėjimo teisės pasibaigimas. Bendrosios nuosavybės teisė. Bendrosios nuosavybės teisės sąvoka. Objektyvioji bendrosios nuosavybės teisė. Subjektinė bendrosios nuosavybės teisė. Vidiniai ir išoriniai bendrosios nuosavybės teisiniai santykiai. Bendrosios nuosavybės teisės rūšys ir ypatumai. Bendrosios nuosavybės teisės atsiradimo pagrindai. Bendrosios nuosavybės teisės subjektai. Bendrosios nuosavybės teisės objektai. Bendrosios dalinės nuosavybės teisė ir jos ypatumai. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimas. Bendraturčių teisės ir pareigos. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė ir jos įgyvendinimo ypatumai. Sodininkų bendrijų narių bendrosios dalinės nuosavybės teisės ypatumai. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindų ir tvarkos ypatumai. Bendrosios jungtinės nuosavybės teisė. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Šios nuosavybės teisės objektai, turinys ir šios teisės įgyvendinimo ypatumai. Savininko teisių apsauga ir gynimas. Savininko teisių apsaugos ir gynimo sąvoka. Savininko teisių apsaugos reikšmė. Nuosavybės neliečiamumas. Savininko teisių suvaržymai. Neatlygintinas ir atlygintinas nuosavybės paėmimas prieš savininko valią. Prievoliniai ir daiktiniai savininko teisių gynimo būdai. Turto išreikalavimas iš svetimo neteisėto valdymo (vindikacinis ieškinys). Atsiskaitymai grąžinant neteisėtai valdomus daiktus. Reikalavimas pašalinti teisės pažeidimus, nesusijusius su valdymo netekimu (negatorinis ieškinys). Negatorinių ieškinių rūšys, jų ypatumai. Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimas kaip specialus savininko teisių gynimo būdas. Valdymas. Valdymo sąvoka ir reikšmė. Valdymo rūšys. Valdytojo sąvoka. Valdymo objektai. Teisėtas ir neteisėtas daikto valdymas. Valdymo atsiradimas. Valdymo atsiradimas sąžiningai ir nesąžiningai. Valdymo pasibaigimas. Valdymo gynimas. Valdymo pažeidimas. Ginčai dėl daikto valdymo. tema. Servitutai. Servituto sąvoka. Servitutų ekonominė reikšmė. Servituto turinys. Servitutų rūšys. Servituto nustatymas. Servituto turėtojo teisės ir pareigos. Tarnaujančiojo daikto savininko teisės ir pareigos. Atsakomybė pagal turtines prievoles, kylančias iš servituto. Servitutų pasibaigimas. Uzufruktas. Uzufrukto sąvoka. Uzufrukto ekonominė reikšmė. Uzufrukto ir kitų civilinės teisės institutų panašumai ir skirtumai. Uzufrukto nustatymas. Uzufruktoriaus teisės, pareigos ir atsakomybė. Uzufrukto pasibaigimas. Užstatymo teisė (superficies). Užstatymo teisės sąvoka. Užstatymo teisės nustatymas. Užstatymo teisės turinys. Užstatymo teisės pabaiga. Ilgalaikė nuoma (emphyteusis). Ilgalaikės nuomos sąvoka. Ilgalaikės nuomos nustatymas. Ilgalaikės nuomos turinys. Ilgalaikės nuomos pabaiga. Užstatymo teisės (superficies) ir ilgalaikės nuomos (emphyteusis) panašumai ir skirtumai. Ilgalaikės nuomos kaip daiktinės teisės ir nuomos kaip sutarties rūšies panašumai ir skirtumai. Hipoteka. Hipotekos sąvoka. Hipotekos reikšmė. Hipotekos subjektai. Hipotekos objektai. Hipotekos išlikimas padalijus įkeistą nekilnojamąjį daiktą ar sujungus įkeistus nekilnojamuosius daiktus. Hipotekos rūšys. Hipotekos įforminimas ir įregistravimas. Hipotekos perleidimas ir įkeitimas. Skolos išieškojimas hipotekos kreditoriaus naudai. Hipotekos pasibaigimas. Įkeitimas. Įkeitimo sąvoka. Įkeitimo reikšmė. Įkeitimo subjektai. Įkeitimo objektai. Įkeitimo įforminimas. Paskesnis įkeitimas. Išieškojimo nukreipimas į įkeistą objektą. Įkeitimo teisės pabaiga. Įkeitimo lombarde sąvoka ir ypatumai. Daikto sulaikymas. Daikto sulaikymo sąvoka. Daikto sulaikymo reikšmė. Daikto sulaikymo teisės turinys. Išlaidų, susijusių su daikto sulaikymus, atlyginimas. Daikto sulaikymo teisės pabaiga. Kito asmens turto administravimas. Kito asmens turto administravimo sąvoka. Turto administravimo reikšmė. Turto administravimo rūšys. Turto administratorius, jo teisės, pareigos ir atsakomybė. Bendras turto administravimas, jo ypatumai. Turto administravimo ir turto administratoriaus įgaliojimų pabaiga. Daiktų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimas. Daiktų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimo viešame registre reikšmė. Registravimo objektai. Daiktų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimo viešame registre teisiniai pagrindai. Daiktų, daiktinių teisių ir juridinių faktų registravimo viešame registre tvarka. Žalos, atsiradusios dėl viešo registro tvarkytojo kaltės, atlyginimas. Teisė naudotis viešo registro duomenimis.
Rodyti daugiau
Darbo tipas:Konspektai
Kategorija:
Apimtis:

71 psl.

Lygis:

2 klasė / kursas

Švietimo institucija:

Vilniaus Universitetas

Failo tipas:

Microsoft Word 2007 118.21 KB

Atrask reikiamos informacijos šiame darbe!Atsisiųsti šį darbą